Свали курсовата работа

Описание

В тази курсова работа се разглежда Аналитичния CRM, като се започва с кратък обзор какво предствалява CRM системата и какво поражда създаването на такъв тип система, кои са основните цели, за постигането на които се използва CRM решения. А именно да се изграждат по-добри взаимоотношения с клиента.

 

По-подробно са разгледани трите основни аспекта на CRM системата – итерактивен, аналитичен и оперативен CRM, като се набляга върху нуждите които удовлетворяват различните типове. Итерактивния CRM служи за набиране на първоначалната информация за клиентите, аналитичния – анализира натрупаната информация и служи за разработването на стратегии за по-нататъчното взаимодеиствие с клиента, оперативнния – за автоматизиране на front-office процесите.

 

По-подробно се разглежда механизъма на действие на ACRM и процесите, които се управляват от него - включват събиране на данни, почистване/ интеграция, зареждане/незареждане, обобщаване и разпространение. По –обстоино се разглеждат анализите на клиентските данни, като са разделени на два дяла - прогнозиращ и ретроспективн анализ.

 

В курсовия проект се разглеждат технологиите, които ACRM системите използват за анализ на данни. Като се обръща по-голямо внимание на ключовите елементи - data warehouses и data mining. Като основната задача на data warehouses е структурирането и унифицирането на данните за по-лесното им анализиране в последствие. Докато осховната задача на и data mining е откриването на неизвестни до преди това знания. Също така с еразглеждат data mining процесите.

 

 След обстойно запознаване с механизъма на работа на ACRM  се разглеждат сферите, в които той се прилага и ползата от използването му, като се набляга на предимствата от финансова гледна точка и от гледната точка за разбирането на клиента като основа за развитието на бизнеса.

 

Накрая се разглеждат предизвикателствата при внедрявне на ACRM системите и различните производители. Като се разглеждат различните подхди на различните брандове.