Свали курсовата работа

Описание

Специализираният софтуер предлага много възможности и отменя специалистите в много от ежедневните им задачи. Улеснява тяхната работа. добрява се ефективността.

 

Създаването и поддържането на списъци с конткти е една от важните задачи, за които CRM може да се използва. С негова помощ се минимизират грешките, при създаването на списъци – не се губи или дублира информация за контактите. Тези списъци от своя страна могат да се групират и да се сортират по различни критерии. Това допринася за лесното им използване при провеждането на маркетингови кампании.

 

Самото създаване на кампания е лесно и удобно с използването на CRM система. Кампаниите могат да са различни по тип. Едни от често използваните са по електронната поща – писма или бюлетини.

 

През цялото време кампанията от планирането й, през изпълнението й, до приключването й може да се следи с помощта на отчети. На база на тях могат да се определи дали кампанията е била успешна или не, до каква степен, какво може да се промени. Създадените анализи помагат при планирането и бюджетирането. Внедряването на CRM система е много полезно. От особено значение е подобряването на ефективността на маркетинговите дейности, възвръщаемостта на инвестициите, пестенето на време и средства.

 

При стартиране на нов бизнес има две маркетингови стратегии, които е добра да вървят паралелно. Едната ни осигурява успешни начални продажби, което е изключително трудни при започване на нов бизнес. Това е именно меркетинг, основан на транзакции. При него основното, на което се акцентира е, колко трансакции са осъществени, за кои продукти и/или услуги, които предлагаме. При този вид маркетинг основните похвати са промотиране, писани на статии за продуктите ни, публикуване в социални мрежи, разпространяване на рекламни материали и др.

 

Втория похват при маркетингът е да насочим вниманието си към клиентите, които вече имаме. Целта е да ги задържим и да ги накараме да се чувстват спокойни и комфртно с това, че са ни клиенти, както и да ги стимулираме да купуват повече от нас. В най-добрия случай ще превърнем част от клиентите, които до сега сме имали в лоялни клиенти. Този вид маркетинг е дългосрочна инвестиция. Доказано е, че е много по-евтино за бизнеса да запази клиентите, които има, отколкото да търси нови клиенти, както се налага в началото. Освен това лоялните клиенти не са толкова чувствителни към цената, а и са склонни да ни препоръчват на познатите си. Постигането на тази стратегия е, чрез „сближаване“ с клиентите. Едно от важните правила е, винаги да се отговаря на запитванията на клиенти коректно и във възможно най-кратки срокове.

 

В темата още ще откриете и какъв подход използва доказания в областта на маркетинга Иля Мирман при създаването на маркетинг за нов бизнес от нулата. С какво е най-подходящо да започнем, как трябва да се развиваме хронологично и как да използваме много маркетингови похвати обединени с цел едновременно набиране на първоначален брой клиенти, след което да ги запазим.

 

В темата е взето под внимание и значението на CRM системите при маркетинговите изследвания. Те обогатяват познанията на организацията за нуждите на нейните клиенти. На тази база се разработват маркетингови стратегии чрез  идентифициране на потребителски сегменти, подобряване на обслужването, засилване на клиентската лоялност, идентифициране на най-важните за организацията клиенти.