Свали курсовата работа

Описание

Въпреки чисто техническата природа на “data mining”, методи и техниките използвани от този похват, имат широко практическо приложение в контекста на постигането на поставените бизнес цели по отношение на управлението на взаимоотношенията с клиентите.

 

            Тези техники могат да бъдат използвани за целите на маркетинга, като създават предпоставка за селектирането на подходящи клиенти за съответните кампании, определяне на точните комуникационни канали и избиране на подходящите послания чрез моделиране и прогнозиране на степента на заинтересуваност на клиентите.

 

            Чрез използването на data mining и натрупаните данни за съществуващите клиенти може да се открият поведенчески шаблони, на базата на които да се определят кои продукти и услуги са най-подходящи за конкретни индивиди, както и да се определи кои са най-ценните за бизнеса клиенти. Също така, може да се предвиди кога би следвало да се прекратят отношенията с даден клиент.

            Целта на курсовият проект е да изложи ползите от използването на техниките, методологиите и същността на ефективното извличане на информация при прилагането им за управление на взаимоотношенията с клиенти. Описано е приложението на извличането на информация при управлението на взаимоотношенията с клиенти и е подкрепено с примери при употребата на техники за извличане на информация.