Свали курсовата работа

Описание

Туристическите компании и туроператорите са може би едни от първите представители на бизнеса, които използват възможностите на информационните технологии за управление на процеси и трансфер на данни. В началото на 50-те години на миналия век по време на зората на информационните технологии един от най-големите проекти, които били започнати бил за дизайн и имплементация на автоматизирана система за създаване и попълване на местата в самолет, която да може достъпвана и обработвана от всеки един агент от всяка една точка по света. Няколко години по-късно системата Sabre се превърнала в първата бизнес ориентирана система, работеща в реално време, най-голямата частна система, работеща в реално време и на второ място в света по големина след системата на Американското правителство. От тогава и до ден днешен туристическия бизнес се смята за един от най-големите потребители на информационния сектор. Неслучайно се смята, че именно развитието на информационния сектор оказва и огромно влияние върху туристическия бизнес по целия свят. Това е така, защото за туризма като услуга, информацията е най-значимия фактор за поддържане на операциите. В много малко сектори на бизнеса събирането и правилната обработка на информация не е от толкова жиненоважно значение за бизнеса, както в туризма. В днешно време информационните услуги спомагат икзлючително много на туризма да повиши ефикасността на предлаганите услуги, да намали разходите за правенето на бизнес, както и да повиши качеството на предлаганите на клиентите услуги и оферти. Няма да е пресилено ако кажем, че технологиите, информацията и туризма са три термина, които до голяма степен описват ежедневието на съвременното информационно общество.