Свали курсовата работа

Описание

През последните години, станахме свидетели на сериозна промяна в начина, по който клиентите взаимодействат с компаниите. Повечето промени са директно свързани с Интернет и развитието на социалните медии. Чрез социалните медии, клиентите могат да разговарят, споделят и излагат мнения и мисли за дадена компания и нейните продукти.

 

Независимо дали сме в ролята на собственик на даден бизнес, маркетингов специалист или мениджър по продажби сме част от свят, в който можем да извличаме данни от гледна точка на взаимодействия и клиентска информация от сайтове като Facebook, Twitter в нашата собствена клиентска база данни.

 

Целият процес към социалната нагласа е двустранен. От една страна промените трябва да започват вътре в самата организация, т.е. служителите трябва да осъзнаят необходимостта от промяна на възгледите си относно продажбите и комуникацията с клиентите. Корените на промяната се основават в употребата на социалната медия като основен двигател при взаимодействие с клиентите. От друга страна е необходимо да стимулираме клиентите с цел повишаване на активността им и обвързаността им в социалните мрежи по отношение на предпочитаната от тях компания. Създаването и запазването на връзките с клиентите е важно, тъй като те са основен източник на полезна информация за бизнеса, като потребителско мнение, обратна връзка, разпознаване на компанията, препоръчване на продуктите и компанията в мрежата и други дейности, които биха помогнали за бъдещо подобрение и развитие на дейността на компанията. Крайната цел на този процес е потребителите не само да предприемат дейности като публикуване и споделяне, а тези дейности да са насочени към марката на компанията, към продуктите и услугите, които тя предлага. Това е и пътят към успеха – създаване на една дълготрайна връзка с клиента, намесата на личната и специална част, която той получава.

 

За да бъде тази връзка дълготрайна, тя трябва да се поддържа и обгръща с внимание. Тук на помощ идват и технологиите – живеем в 21 век, време, в което понятия като CRM, социални мрежи, Business Intelligence не звучат странно и непознато. Тези инструменти подпомагат целия процес по обслужване на нуждите на клиента и дават един 360 градусов поглед върху поведението, възгледите и предпочитанията на клиентите на компанията.