Свали курсовата работа

Описание

В бързо разрастващия се бизнес сценарий днес организации чувстват необходимостта да интегрират техните отдели по продажби и обслужване на клиенти с финансовите си отдели. Това би довело до подобряване на производителността, до увеличаване на рентабилността на бизнеса и ще спомогне за задържане на клиенти. Интегрираното CRM  решение елиминира предизвикателствата, свързани с отделните приложения, повишава производителността, подобрява удовлетвореността на клиентите, както и повишава рентабилността. Най-новата тенденция в отговор на тази необходимост е интегрирането на бизнес решения за управление на процесите, които автоматизират фронт-офис и бек-офис процесите, а именно CRM и ERP.

 

Въпреки, че повечето CRM системи в днешно време поддържат и имплементират BIфункционалност, това не означава, че самата организацията е осъществила BI стратегия използваният от нея CRM. Всъщност се оказва, че в голяма част от организациите събраната информация за клиента както и нейното използване са грешни. Поради тази причина много организации имат чувството, че CRM не осъществява потенциала, за който са го взели. В курсовата работа ще разгледаме необходимостта за интеграция, между CRM и BI, както и добри практики за правилно и качествено използване на двете системи.

 

В днешно време социалните медии (най-вече социалните мрежи) вземат голяма част от времето на хората използват интернет. Според направени проучвания около 50% от времето в интернет хората си изкарват в социалните мрежи. Това отваря големи възможности за комуникация с клиенти от страна на организациите. В курсовата работа ще представим нуждата от интеграцията между социалните мрежи и CRM, както и ползите от една такава интеграция.

 

За да се осигури ангажираността на потребителите, организациите добре трябва да помислят и за възможната интеграция на CRM с CMS платформите. Подобна интеграция се явява най-добрият начин да се достави добра персонализация на съдържанието на уеб страницата на организацията, чрез която да се достига директно до клиентите и да се подсигури правилен анализ и синхронизация на събраните данни. Разширявайки възможностите на CRM чрез интеграция с на уеб CMS в днешно време не е просто добре да го има, но се явява като необходимо условие за изграждането на успешна бизнес стратегия. Това е начин да се усвоят възможностите да се достигне до контактите и опитът на потребителя, който непрекъснато споделя подобна информация в интернет пространството, и да се обърнат в полза на организацията. Двете системи трябва да работят заедно в унисон, за да може ефективно да се уловя и предоставя точната информация чрез използването  на възможностите на CMS платформите и да се поддържа ядрото на преработка на събраната информация, нейното съхранение и анализ чрез мощните технологични функционалности на CRM системите.Тази интеграция прави използването на потребителите и клиентите на интернет страницата на организацията, мощно средство за изложение и събиране на необходимите за бизнеса данни.