Свали курсовата работа

Описание

 

С тази тема целим да обхванем множество от аспектите на използването на CRM система за различни бизнес цели. Връзката с клиентите е важна (в повечето случаи най-важната) част от работата в една компания и за една CRM система правилният избор, имплементация, внедряване в архитектурата на компанията и връзката й с модерните и широко използвани технологии за социални връзки, са основни елементи.

 

            При избора на една организация между съществуваща, доказала се през времето CRM система, и имплементация на своя собствена, трябва да се вземат в предвид няколко фактора. От финансова гледна точка закупуването на готова система може да е прекалено голяма инвестиция, но потенциалното време, отделено за създаването на своя собствена би могло да замести времето на разработчици, заети с по-належащи проблеми. Един от основните случаи, в които имплементирането на собствен CRM изглежда резонно, е поради прекалено специфични нужди, които не могат да бъдат задоволени от съществуващи такива. Въпреки тази възможност много компании отделят средства и време, за да внедрят известни съществуващи системи, очаквайки те да задоволят нуждите им.

 

            Освен избора на най-точната и ефикасна за организацията CRM система, за да бъде наистина полезна, тя трябва да се интегрира по добър начин с вече съществуващата архитектура, като прави връзки с потенциалните ERP системи, специфични бази от данни, телефонни центрове, счетоводни системи и други. Нуждата от подобна интеграция може и да напътства в избора на най-лесната за внедряване CRM система.

 

            Социалните мрежи са сравнително нова реалност в ежедневието на потребителите, като те са част не само от личния им живот, но и от професионалния. Освен за забавление, запознанства и новини, те се използват и за развиване в професионален план, customer service, мнения за различни продукти и услуги, както и реклама на такива. Следователно една добра CRM система би имала голяма полза от използване на вече съществуващите социални мрежи, за да може да дава пълна и лесно достъпна трибуна на служителите на дадена компания, на клиенти, търсещи поддръжка на закупени от тях продукти или услуги, и на потенциални нови клиенти.