CourseItem

Описание

Информационните и комуникационните технологии и системи, и в частност Интернет и мобилните комуникации, с голямото си разнообразие от услуги и стоки заемат в момента водещо място при иновациите на бизнеса. Радикалните иновации при осъществяване на бизнеса, цифровите стоки и услуги водят до нови услуги, промяна на структурата на индустрията и търговията. Днес само с щракване на мишката се получава достъп до глобалните пазари и може да се осъществи търговска операция независимо от мястото на участниците и времето.

 

Програмата по дисциплината комбинира възможностите на информационните и комуникационни технологии с мениджмънта и стратегиите на търговските операции и транзакции. Тя представя пред студентите основите на еелектронния бизнес, електронната търговия, стандартите и технологиите за реализацията ѝ.

 

Свали учебна програма

Преподавателски Екип

Преподаватели

Курсови Работи