CourseItem

Описание

 

В резултат на обучението студентите трябва да придобият добри работни познания, свързани с основни аспекти на организационната динамика, като мотивация, групова/екипна динамика, лидерство, организационна култура.

 

От методическа гледна точка важен акцент на дисциплината е изграждане и на умения за екипна работа.

 

Свали учебна програма

Преподавателски Екип