CourseItem

Описание

 

Целта на курса е да се създаде професионална основа, как да протичат решаващите процеси в фирменният бизнес, както масовото приложение и развитие на софтвера и хардуера в обслужването на фирмените клиенти. Планирането на необходимите материали, както и контролирането на производството (mySAP ERP SCM - Logistik). Организациата на манажмента на всички процеси с необходимите ресурси и оптимално необходимото време за това (mySAP ERP SEM). Деловодство и електронизираният контролинг (mySAP ERP FI, CO, APO - Finace). Анализиране и оптимално представяане базата данни, репортинг (mySAP ERP BW / BI Reporting), визуалиyиране с мултимедия и в интернет, екстернет. Изпосването и внедряването на международни информационните и комуникационни технологии и стандарти, софтуер дизайн и инженеринг на бази данни.

 

Получените знания относно ERP възможности ще позволят на студентите да бъдат активни участници в процесите на планиране, разработване, тестване, внедряване на ERP софтуер и EU / EMEA интегрирани системи.

 

Свали учебна програма

Преподавателски Екип