CourseItem

Описание

 

Глобалната мрежа Интернет е един глобален компютър - (на практика) неизчерпаема изчислителна мощност и неизчерпаемо хрнилище на информация. В днешно време не можем да си представим каквато и да е дейност без наличие на мрежова свързаност, достъп до тези глобални ресурси. Каквато и програма да пишете, тя трябва да може "да си говори" с външния свят. Да има например отворени сокети (IP адрес:порт), от които "да слуша" за заявки от други програми някъде по Мрежата.

 

 

Всичко това превръща в необходимост получаването на знания по компютърни мрежи и комуникации.

От студентите сеи изисква да са запознати с компютърните архитектури и операционни системи Линукс/Юникс, т.е. да са положили изпити по предметите „Компютърни архитектури” и „Операционни системи“.

Студентите получават ясна редстава какви са началните изисквания за създаване на режови приложения, т.е програми, които си „говорят“ с външния свят клиент-сървър и peer-to-peer системи. Материалът е предпоставка за курсовете по Web технологии, мрежово програмиране и системи с паралелна обработка.

 

Свали учебна програма