CourseItem

Описание

 

Целта на курса е да се създаде професионално разбиране за това, как протичат основните бизнес процеси в една фирма, както масовото приложение и развитие на софтуера и хардуера в обслужването на фирмените клиенти. Добър проект манажмент е решаващ при внедряването на Data-Warehouse-Systemen, които дават възможност да функционират BI системи. Планирането на необходимите база данни за успешно протичане на BI проекти, както и тяхното управление трябва да бъде професионално обучено. Това осигурява перфектна база за управлението на производството (конкретни приложения са mySAP ERP SCM – BI Logistik като друг аспект на BI ERP системите. Разглежда се организацията на управлението на всички процеси с необходимите ресурси и оптимално време необходимо за това (mySAP ERP SEM – Strategic Enterprise Management). Отделя се внимение на управлението на жизнения цикъл на документите и на модулите за финанси и счетоводство (mySAP ERP FI, CO, APO - Finace). Набляга се на анализа и оптимизирането на базата данни, както и на изготвянето на справки и отчети (mySAP ERP BW / BI / BO Reporting), визуалиyиране с мултимедия и в интернет, екстернет. Разглежда се използването и внедряването на международни нформационни и комуникационни технологии и стандарти, софтуер дизайн и инженеринг на бази данни.

Получените знания относно възможностите на BI ERP системите ще позволят на студентите да бъдат активни участници в процесите на планиране, разработване, тестване, внедряване на BI ERP софтуер и интегрирането му с други системи.

 

 

 

Свали учебна програма

Преподавателски Екип