CourseItem

Описание

Дисциплината е предназначена да обучи студентите защо, с какво и как управлението и моделирането на бизнес процесите обслужват организациите, като в курса се въвеждат основите и теоретичните постановки на моделиране и управление на бизнес процесите.

След усвояване на темите студентите ще придобият знания, умения и практически навици за управление на бизнес процеси.

 

Свали учебна програма

Преподавателски Екип