Изтегляне на дипломната работа

В последните няколко години повишеният брой на пътни инциденти в България насочи общественото внимание към този проблем. В резултат на това се проведоха много публични кампании за повишаване на пътната безопасност. „Антирадар“ е софтуерна система за събиране чрез краудсорсинг на информация за местоположенията на пътните камери и автопатрулите на КАТ. Системата разполага с модул за автоматично известяване, който е реализиран под формата на приложение за смартфони. То използва събраните данни, за да уведомява потребителите и да повиши тяхното внимание, когато приближават някой от отбелязаните участъци. Това ефективно намаля риска от възникване на инциденти на пътя, както и спомага за избягването на директните срещи на водачите на МПС със служителите от пътните патрули на полицията, което ограничава и възможностите за корупция. Системата разчита на факта, че пътните камери и патрулите на КАТ са позиционирани в участъците с най-голям риск от възникване на пътни инциденти. Разгледани са всички основни етапи от разработката на системата: изготвяне на детайлни функционални изисквания, избор на технологии за разработката и подход за монетаризиране, изграждане на софтуерната архитектура, както и разработка на всички компоненти на системата.