Изтегляне на дипломната работа

Целта на разработката е изграждане на мобилно приложение стимулиращо посещението на географски локации, което задава междинни и крайни точки в маршрутите индиректно под формата на ребуси, гатанки и загадки.