Изтегляне на дипломната работа

В съвременния свят все повече нараства предлагането на различни стоки, услуги и продукти в интернет. С това нараства и необходимостта от системи за автоматично филтриране на тази част от тях, която би представлявала интерес за даден потребител.  С тази задача се занимават два основни подхода  -  съвместно филтриране (CollaborativeFiltering), при което препоръките се правят на базата на сходства и различия между оценките на потребителите и филтриране по съдържание (ContentBasedFiltering) , при което се анализират и сравняват самите продукти. И двата подхода имат широко приложение в съвременните системи за препоръки. С настоящата работа ще се опитаме да направим преглед на съществуващите подходи за правене на препоръки и ще ги приложим на практика в разработката на приложение за препоръчване на книги. В допълнение, ще приложим нова идея за съчетаване на двата основни подхода на филтриране по съдържание със съвместно филтриране.