Изтегляне на дипломната работа

Технологиите се развиват много бързо и обхващат всички сфери на живота ни. Мобилните устройства и таблетите се използват масово. По-голяма част от услугите са достъпни през тъч устройства. Потребителите имат нужда по всяко време да разполагат с необходимата за тях информация. През последните години новите технологии навлизат и в институции като училищата и университетите. Проблем е управлението на ресурсите на университетите и по-специално отделни катедри към даден факултет, както  и предоставянето на свързаната с тях информация за курсове, програми, преподаватели, условия за прием и т.н.

Настоящата дипломна работа има за цел да изгради модерен уеб сайт на катедра „Изчислителни системи“ към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, който дава информация на потребителите за катедрата, разделена на секции. Секцията на преподавателския колектив дава информация за преподавателите – техни контакти, курсове, публикации и т.н. Сайтът предоставя две секции за магистърски и докторантски програми. Всяка една такава съдържа информация за самата програма, преподавателски колектив, курсове, включени в програмата, както и съответно дипломни работи и докторски дисертации. Предоставя се възможност за изтегляне на последните. Системата предоставя секция, включваща курсовете, водени от катедрата, съдържаща подробна информация за дадения курс, учебна програма, преподавателски колектив, списък с ресурси, списък с курсови работи, които могат да бъдат свалени.

Зад всичко, описано до тук, стои пълен контролен панел,до който потребителите с различни роли имат раличен достъп. Всеки потребител има възможност за редактиране на лична информация. Цялото останало съдържание на уеб сайта може да бъде модифицирано от контролният панел от поребители със съответните права.