Изтегляне на дипломната работа

 

Настоящата дипломна работа, описва процеса по проектирането и създаването на Windows 8 приложение. Последното представлява електронен четец на книги в ePub(electronicpublication) формат. Приложението е в Метро стил и може да се използва както на таблетни устройства, с WindowsARMархитектура, така и на компютърни конфигурации с 64 битова архитектура. Изборът, работата да представя именно тази тема, е на база на нововъведенията направени от Microsoftв новата им операционна система Windows 8, както и пускането на таблети – Surfaceс мобилна версия на операционната система и ARM архитектура. Малкото налична информация, малкият брой разработчици и отсъствието на подобни приложения, дават възможност за натрупването на чисто нов опит в областта, сблъсък с непредвидени ситуации и необходимост от направата на подробни планове и анализи преди действителната разработка.

Дипломната работа разглежда цялостния процес по създаването на подобен род приложения. Разглеждането започва от поставянето на цели и очаквани резултати, създаване на критерии, по които да се измерва напредъкът на разработката и постигнатия резултат и анализ на възможностите за реализация. Тъй като към момента на създаването, не се предлагат подобни приложения и разработката на такива е силно ограничена, дипломната работа се занимава подробно, с проучване на наличната информация за възможностите за реализация, технологичните изисквания, които трябва да бъдат покрити, готовите шаблони, които мога да се използват и други. На база на събраната информация се изготвя сравнителен анализ на технологии, шаблони и езици за програмиране и се избират тези, даващи най-големи възможности и пасващи най-добре на подобно приложение.

 

Преди самото проектиране, в дипломната работа се разглежда и направено маркетингово проучване, за определяне на таргет група, което позволява цялостната разработка да бъде насочена и съобразена с потенциалните клиенти на подобни електронни четци. На база на това се определят по-точно потребителските и качествените изисквания към приложението, които трябва да залегнат в самото проектиране. След всички направени анализи и взети решения, работата показва и процеса по избор на архитектура, разделянето на модули и проектирането на основните елементи на приложението, като за илюстрация на част от елементите и връзката между тях се използват схеми. След действията по проектирането, дипломната работа се занимава и с демонстрация на самата разработка или с други думи, как избраните технологии могат да бъдат използвани за реализация на проектираната вече структура. В частта с разработката се показват и малки фрагменти от кода. Наред с всичко това, са засегнати и планиране, извършване и отчитане на резултати от направени по време на разработката тестове, включително основни стъпки за осъществяването им. Накрая дипломната работа запознава аудиторията с постигнатите интересни резултати и обобщава изпълнението на поставените в началото цели.

 

Всичко това следва да очертае една цялостна картина за разработката на приложения от непозната все още на програмистите област и да покаже процеса на една разработка от новата идея, до пускане на приложението в мрежата. Към дипломната работа са създадени и три приложения – терминологичен речник, извадки от кода, както и коментари и оценки от потребители.