Изтегляне на дипломната работа

 

Когато днес чуем “социални мрежи” първата асоциация, която правим е свързана с приложения и сайтове като Facebook, Twitter, LinkedIn и много други. Но ние всички изграждаме подобни социални мрежи от приятели, роднини, колеги и познати, много преди появата на тези приложения. В този факт се крие и основната причина за огромния им успех. Те реализират начина, по който ние изразяваме социалната си природа като човешки същества. Това, което добавят новите технологии и интернет  са множество нови механизми за по-бързото и лесно създаване, и развитие на социалните ни мрежи. Те промениха, начинът по-който общуваме. Социалната комуникация в интернет ни спестява време и усилия, и ни създава чувството, че сме по-добре информирани и сме “в час” с всичко, случващо се около нас. Никога преди не сме били толкова жадни за информация, колкото днес. Правилната информация се превръща в един от основните фактори за успех в динамичния ни свят. Това, което ни предлагат публичните социални мрежи е централизирано място за споделяне на тази информация със съответните ни групи по интереси.

 

Като следствие от огромния успех на социалните мрежи, напълно естествено се роди и желанието на бизнеса, подобен тип комуникации да се прехвърлят и в корпоративния свят. Терминът „социални мрежи“ не се ограничава само до личните ни контакти. С него се означават различни структури от индивиди или организации, свързани в специфични за дадена мрежа типове отношения.Тези отношения могат да бъдат приятелство, роднинство, идеи, интереси, традиции, както иработни и финансови връзки. Това ни позволява да разглеждаме служителите на дадена организация, като хората, изграждащи нейната социална мрежа. Понякога бързото развитие и разрастване са фактори за поява на  проблеми в социалната мрежа на  организацията. Тези проблеми се изразяват най-вече чрез  по-трудна вътрешна комуникация и управление на ресурси.

 

Софтуерните решения, предмет на дипломната работа, бяха разработени с цел разрешаването на тези проблеми. Те реализират всички позитиви на публичните социалните мрежи и са пригодени специално за бизнес комуникацията, при която от основна важност са сигурността на съобщенията и намаляването на излишната информация т.е. сигурното насочване на определена информация към точния човек или група от хора.

 

Първото от тези решения е Интранет портал, базиран на платформата Microsoft SharePoint 2010, предоставящ централизирано място за споделяне на съдържание и ресурси в организацията. Йерархичната структура на портала и възможността за създаване на различни потрeбителски групи и права, улесняват обособяването на защитени и лесни за достъп места за различните отдели, екипи или проекти. Една от най-силните функционалности на SharePoint е централизираното управление на целия жизнен цикъл на документите. Потребителите създават, редактират и споделят документи и ресурси, което позволява високи нива на сътрудничество и подобрява ефективността. Възможността за персонализация на SharePoint позволява изграждането на корпоративна идентичност ворганизационния портал.

 

Вторият представен продукт, наречен Social Point, има за цел да промени вътрешната комуникация на компанията, която до момента се е извършвала основно чрез електронна поща и Facebook група, и да я превърне в структуриран поток на информация, подобно на комуникацията в социaлна мрежа, но по-сигурна и по-полезна. Това, което отличава Social Point комуникацията от е-мейл такавае фактът, че тя е значително по-бърза и персонална. Тя се доближава максимално до разговорите между екипа и помага за изграждането на взаимоотношенията между хората. По този начин се позволява бързата интеграция на нов човек от екипа или проекта и лесната му ориентация.

 

Комбинацията от двете решения постигна максимални ползи за организацията. В резултат от интеграцията им е възможно потребителите директно да коментират документи, събития и задачи от списъците в SharePoint. Като допълнение приложението Social Point изкарва социалната комуникация от е-мейлите и Facebook групите и да я насочи към фирмените SharePoint сайтове, или мястото, където се съхранява информацията, която носи стойност за компанията.

 

В това се изразява и една от най-важните ползи за организацията, а именно възможността комуникацията да се случва там, където е самата информация.