Изтегляне на дипломната работа

 

Световната мрежа (World Wide Web) се разраства с всеки изминал ден. В днешно време тя представлява една огромна платформа за съхранение, разпространение и добиване на информация. Все повече потребители са затрупани от многобройните данни, намиращи се там. В резултат те все по-трудно намират информацията, която търсят.

 

 

Идентифицирането на потребителското поведение дава възможност на съдържателите на уеб системи да подобрят ползваемостта на системите си, както и качеството на услугата, която предоставят. Все по-необходимо става да може да се предскаже кои страници евентуално биха представлявали интерес за потребителите без те изрично да бъде питани.

 

Настоящата дипломна работа има за цел да разработи софтуерно приложение, което на базата на анализ на уеб логовете на сървъра посредством асоциативен анализ да покаже връзки между достъпените от потребителите страници. Първата фаза на приложението се занимава с препроцесване и изчистване на шума от логовете. Втората фаза на приложението анализира препроцеснатите данни с помощта на асоциативен анализ.

 

Резултатите показват, че една голяма част от данните, записани в логовете са излишни – в случая 97% от общия обем данни. Също така голямото разнообразие от страници (близо 10 000) в една уеб система показва, че е по-добре те да бъдат групирани. На базата на това групиране са изведени асоциативни правила, които показват връзки между достъпените от потребителите страници.

 

Тези резултати дават възможност на администраторите да оптимизират структурата на уеб сайта, така че потребителите по-лесно да намират информацията, от която се нуждаят. Също така по този начин ще се увеличи задържането на потенциални клиенти по-дълго време на сайта.