Изтегляне на дипломната работа

 

 

В дипломната работа на тема „Уеб сайт за онлайн уроци по математика - teachit.bg” се включва описание на същността на идеята за електронно обучение по математика, осъществено чрез комбинацията между платформа за електронно обучение и онлайн уроци. В резултат на работата по проекта е разработен реално съществуващ уеб сайт, прототип на идеята, изграден с помощта на различни приложения.

 

 

Описани са трите основни услуги, които се предлагат в сайта: онлайн уроци, курсове и помощ за домашната работа. Всяка от тези услуги има различни пакети на различни цени. В дипломната работа са описани и възможните начини за плащане: по банков път, чрез ePay, EasyPay и други.

 

За целта на проекта са направени различни проучвания на пазара, за съществуващите сайтове за електронно обучение, и на потребителите, чрез анкета проведена сред ученици и родители. На базата на тези проучвания са взети решения за цени, целеви групи и обхват на услугите. Методите, които са използвани, и анализите на резултатите са описани подробно в дипломната работа.

 

Дипломната работа включва описание на използваните технологии и връзката между тях. Цялостната система е изградена с помощта на системата за управление на съдържанието Joomla, платформата за електронно обучение MOODLE, виртуалната класна стая BigBlueButton, която е добавка към MOODLE, и различни допълнения към тези системи.

 

Описанието включва и предприетите действия за популяризирането на уеб сайта, чрез Search Engine Optimization (SEO), разпространение в социалните мрежи Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn и други, както и останалите използвани методи за реклама.

 

Тъй като идеята е реализирана, чрез прототип, в дипломната работа са описани подробно плановете за развитие, при евентуален успех на teachit.bg. Съществуващите идеи са свързани, както с техническата реализация, така и с обогатяването на набора от услуги, като се планира включването на други училищни предмети, като: български език и литература, обучение по чужди езици и други.