Адрес

Катедра „Изчислителни системи“
Факултет по математика и информатика
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
бул. Джеймс Баучър 5
София 1164
България

Контактна информация

Доц. Стефан Димитров

Ръководител на Катедра Изчислителни системи
Поща: stefansd@fmi.uni-sofia.bg
Служебен телефон: 8161 595
Кабинет: 521


Доц. Камен Спасов

Ръководител на магистърски програми „Електронен бизнес и Електронно Управление“ (на български) и „e-Business“ (in English)
Поща: kspasov@fmi.uni-sofia.bg
Мобилен телефон: +359 898 422 585
Кабинет 220, блок 2