Гл. асистент Доктор Галя Новакова

Гл. асистент Доктор Галя Новакова

Д-р инж. Галя Новакова е Главен Асистент по Електронен Бизнес и Електронно Управление във Факултета по Математика и Информатика на Софийски Университет. Води лекции и семинарни упражнения по Облачни Технологии и Архитектури (ОКС Бакалавър) както и по Управление на Качеството при Разработка и Поддръжка на Софтуер, и по Управление на Веригата на Доставките в магистърска програма по е-Бизнес и е-Управление. Научните й интереси са основно в областта на софтуерно инженерство, cloud computing & big data, управление на операциите и веригата на доставките, performance measurement (PMA), електронно управление, статистически контрол на качеството.

Защитава докторантура по индустриално инженерство и мениджмънт в Политехническия Университет на Торино и Милано през 2003г. Натрупва преподавателски опит в Италия като асистент през периода 2002-2006г., където също участва в разработката на различни проекти.

Д-р Новакова провежда изследователска дейност и в САЩ (през периода 2010-2012) в областта на оптимизация на производството и финансовото инженерство. Има около 30 научни публикации в рецензирани издания. Практическият й опит е като съветник на министъра за развитие на е-Правителството през 2013г., като корпоративен бизнес консултант, маркетинг мениджър и продажби в енергийния сектор и фармацевтичната индустрия, и проектен мениджър в ИТ компания.

Изтегляне на пълна автобиография

Контакт


Мобилен Телефон: +359885043978
E-mail: g.novak@fmi.uni-sofia.bg
Местоположение: ФМИ, блок 2, 221

Публикации