Доцент Доктор Антон Любенов  Петков

Доцент Доктор Антон Любенов Петков

Антон Петков е лектор по "Компютърни архитектури"  за специалностите "Компютърни науки" и "Софтуерно инженерство" в ОКС"Бакалавър" при Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св.Климент Охридски".

Контакт


Мобилен Телефон: 02 8161 595
E-mail: anton@fmi.uni-sofia.bg
Местоположение: Каб. 521