Гл. асистент Доктор Моника Филипова

Гл. асистент Доктор Моника Филипова

Моника Филипова е лектор по "Операционни системи" за специалности "Компютърни науки" и "Информатика", по "Системно програмиране" за специалност "Компютърни науки" и по "Бази данни" за специалност "Математика и информатика" в ОКС"Бакалавър".

Контакт


E-mail: moni@fmi.uni-sofia.bg