Доцент Доктор Камен Спасов

Доцент Доктор Камен Спасов

Камен Спасов е доцент по Електронен бизнес във Факултета по математика и информатика на Софийски университет. Той е професионалист с опит в областта на Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и електронно управление/електронен бизнес. Работил е във фирми в България и САЩ. Натрупал е дългогодишен преподавателски опит в Софийски университет, Химико-технологичен и металургичен университет, Институт по публична администрация и други. Има множество публикации и презентации в България и чужбина. Камен Спасов е MBA - международен бизнес, Moore School of Business, САЩ и Wirtschaftsuniversität, Австрия. Защитил е дисертация в областта на математическото моделиране и оптимизация (ТУ и ХТМУ).

Изтегляне на пълна автобиография

Контакт


Мобилен Телефон: 0898 422 585
E-mail: kspasov@fmi.uni-sofia.bg

Курсове

  • Основи на електронния бизнес

           Чрез лекции и практическа работа със системи за електронен бизнес или отделни фази от търговията програмата ще въведе студентите в основните фази и етапи и ще представи тяхната съвременна реализация.

  • CRM

    Целта на курсa е да запознае студентите с основните принципи на управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

  • Основи на електронното управление

     Интересните за нас обекти - организации, хора, в голямата си част се състоят вече от две части - “материална” и “електронна”. Електронните им части, заедно с информационна и комуникационна инфраструктура образуват електронни среди (е-среди). Работните процеси протичат в една от средите или са смесени. Взаимодействието между самите обекти обикновено протича и в е-среда. Бурното развитие на информационните и комуникационни технологии, съчетано с разработката и развитието на абстрактни модели на различни обекти и механизми на тяхното взаимодействие изисква постоянен мониторинг на възможностите на управлението, взаимодействието и развитието в/на/и чрез е-средата. 

Публикации