Хоноруван преподавател  Боян  Жеков

Хоноруван преподавател Боян Жеков

Контакт


E-mail: boyan.jekov@gmail.com

Курсове

  • Основи на електронното управление

     Интересните за нас обекти - организации, хора, в голямата си част се състоят вече от две части - “материална” и “електронна”. Електронните им части, заедно с информационна и комуникационна инфраструктура образуват електронни среди (е-среди). Работните процеси протичат в една от средите или са смесени. Взаимодействието между самите обекти обикновено протича и в е-среда. Бурното развитие на информационните и комуникационни технологии, съчетано с разработката и развитието на абстрактни модели на различни обекти и механизми на тяхното взаимодействие изисква постоянен мониторинг на възможностите на управлението, взаимодействието и развитието в/на/и чрез е-средата.