Доцент Доктор Стефан Станчев Димитров

Доцент Доктор Стефан Станчев Димитров

Стефан Димитров, ръководител на Катедра "Изчислителни системи"

Научни интереси:

 • Алгоритми и протоколи за маршрутизация и оптимизация в комютърните мрежи;
 • Управление на потока и натоварването в комютърните мрежи;
 • Сигурност в компютърните мрежи.

Преподавателска дейност

 • Комютърни мрежи за студенти бакалаври, специалности "Информатика", "Компютърни науки" и "Информационни системи"
 • Сигурност в компютърните мрежи за студенти магистри, специалности "Разпределени системи и мобилни технологии" и "Защита на информацията в компютърни системи и мрежи"


Образование и научни степени

1987 - Доктор, Централен институт по изчислителна техника и технологии (ЦИИТТ)
1980 - Магистър, инженер по електрониа, Технически университет - София

Изтегляне на пълна автобиография

Контакт


E-mail: stefansd@fmi.uni-sofia.bg

Курсове

 • Компютърни мрежи

  Глобалната мрежа Интернет е един глобален компютър - (на практика) неизчерпаема изчислителна мощност и неизчерпаемо хрнилище на информация. В днешно време не можем да си представим каквато и да е дейност без наличие на мрежова свързаност, достъп до тези глобални ресурси. Каквато и програма да пишете, тя трябва да може "да си говори" с външния свят. Да има например отворени сокети (IP адрес:порт), от които "да слуша" за заявки от други програми някъде по Мрежата.

   

   

  Всичко това превръща в необходимост получаването на знания по компютърни мрежи и комуникации.

   

Публикации