Доцент Доктор Стела  Русева

Доцент Доктор Стела Русева

Д-р инж. Стела Русева е доцент в катедра ИС във ФМИ.

Завършила е компютърни науки в ИТМО (Русия). Защитила е докторска степен във ФМИ.

Научните й интереси са в управлението на качеството във висшето образование, разпознаване на образи, защита на информацията и сигурност в компютърните системи.

Титуляр е на следните дисциплини: "Компютърни архитектури" - изборен практикум, "Мрежово програмиране" за специалности "Компютърни науки" и "Информатика" и "Компютърни мрежи" за специалност "Софтуерно инженерство".

Контакт


E-mail: stela@fmi.uni-sofia.bg

Курсове

  • Компютърни мрежи

    Глобалната мрежа Интернет е един глобален компютър - (на практика) неизчерпаема изчислителна мощност и неизчерпаемо хрнилище на информация. В днешно време не можем да си представим каквато и да е дейност без наличие на мрежова свързаност, достъп до тези глобални ресурси. Каквато и програма да пишете, тя трябва да може "да си говори" с външния свят. Да има например отворени сокети (IP адрес:порт), от които "да слуша" за заявки от други програми някъде по Мрежата.

     

     

    Всичко това превръща в необходимост получаването на знания по компютърни мрежи и комуникации.